TYÖSTÄ SAATAVA TOIMEENTULO IHMISMÄISESTI

10 euron minipalkka taattava laissa.
Joustava 63 - 68-vuoden eläkeikä on mahdollinen, jos työnantaja kuuntelee työntekijää.
Jokaista työntekijää on kohdeltava yhdenvertaisesti työsuhteen muodosta riippumatta.
Samasta työstä on maksettava samaa palkkaa.

VEROT KUKKARON KOON MUKAAN

Kaikki tulot progressiivisesti verolle
Alle 10 000 euron tulojen tulee olla verottomia kaikille.
Arvonlisäverojen korotuksista on luovuttava.

TERVEYS TAATAAN KAIKEN IKÄÄ JA KAIKEN IKÄISILLE

Terveysmenojen yhteinen maksukatto 650 euroon vuodessa
Terveysasemalle on päästävä jonottamatta.
Terveyspalvelut on maksettava verovaroin.
Epätyypillisissä työsuhteissa olevien työterveyshuolto on saatava kuntoon.
Hoitotakuuta on parannettava asteittain 3 kuukauteen.
Jokaisella vanhuksella pitää olla aina tarvittaessa hoivaa ja hoitoa.
Työttömien terveyspalvelut on järjestettävä osana perusterveydenhuoltoa.
Mielenterveys- ja päihdepalvelut kuntoon.
Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat on saatava välittömästi hoitoon.

PERUSTURVALLA IHMISARVOISEEN ELÄMÄÄN

750 euroa perusturvan tasoksi.
Perusturva on korotettava 750 euroon/kuukausi.
Kaikki tulot on taattava 10 000 euroon saakka verottomana käteen.
Toimeentuloa tulee korottaa 200 eurolla kuukaudessa.
Asumistukea on selkiytettävä ja korotettava.

JOKAISELLE IKÄIHMISELLE KUULUU HOIVA

Hoivasta on säädettävä vanhuslailla.
Hoivatakuu koskisi jokaista 70 vuotta täyttänyttä.
Kotihoitoon on palkattava lisää työntekijöitä.
Käyttövara on nostettava vähintään 200 euroon kuussa laitoshoidossa.
Omaishoidon pitää aina perustua vapaaseen valintaan. Omaishoitajallakin on oikeus hengähtää lomalla.
Eläkkeellä olevat omaishoitajat on vapautettava eläkemaksusta.
Omaishoidontuen maksaminen on siirrettävä kunnilta Kelalle.

AIKUISET RAKENTAVAT LAPSELLE TURVALLISEN LAPSUUDEN

Työn on joustettava, ei lasten. 6 6 6 -malli käyttöön.
Uusia joustavia malleja työn ja perheen yhdistämiseen.
Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut tasattava työnantajien kesken.
Lasten päivähoitoon pääsyä ei saa rajoittaa.
Yhteishuoltajien perheille tukea.
Lapsilisästä on tehtävä ns. etuoikeutettu tulo.
Perheneuvoloihin ja kotiapuun on lisättävä resursointia.
Adoptio-oikeus kuuluu myös samaa sukupuolta oleville pareille.

SIVISTYS JA KOULUTUS KUULUVAT TASA-ARVOISESTI JOKAISELLE

Peruskoulun, ammatillisen koulutuksen ja yliopistosivistyksen on oltava jokaisen ulottuvilla.
Jokaiselle peruskoulusta valmistuvalle on taattava paikka opiskella tai muutoin kouluttautua työelämään.
Oppivelvollisuusikä tulee nostaa 18 vuoteen.
Opetusryhmän enimmäiskoon tulee olla enintään 20 oppilasta.
Taide- ja taitoaineiden sekä liikunnan opetusta on lisättävä.
Maksuton opetus on taattava yliopistossa niin suomalaisille kuin muillekin opiskelijoille.
Opintorahaa on korotettava asteittain kohti 750 euroa.
Toisen asteen ja yliopisto-opiskelijoiden tuki on saatava samalle tasolle nostamalla toisen asteen opiskelijoiden tukea.
Asumistuki on tehtävä ympärivuotiseksi.

ON REILUA NAUTTIA ELÄMÄSTÄ PITKÄÄN TERVEENÄ ELÄKKEELLÄ

Minimieläke 750 euroon.
Eläkeläisten asumistuen tasoa on korotettava vastaamaan Helsingin asumiskustannuksia.
Eläkkeelle pitää päästä joustavasti. Nykyinen 63 - 68-vuoden vanhuuseläkkeelle siirtymisikä on toimiva.
Työkyvyttömyyteen johtaviin syihin on puututtava.
Eläkeläisten palvelut taattava. Hoitoon on päästävä aina tarvittaessa.

LIIKENNE RAITEILLE JA JULKISIIN VÄLINEISIIN

Suurten kaupunkien joukkoliikennetukea on lisättävä. Tuki on siirrettävä lippujen hintoihin.
Oikeus puhtaaseen ruokaan. Maataloustukia pitää kohdentaa lähiruokaan.
Itämeren pelastamista on jatkettava.
Päästövähennyksiin on sitouduttava säätämällä ilmastolaki.
Rakentamisessa ja yhdyskuntasuunnittelussa on otettava huomioon ekotehokkuus

DEMOKRATIA KUULUU JOKAISELLE

Lisää suoria vaikutuskanavia ihmisille.
Jokaisen on voitava vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskunnan asioihin.
Poliitikkojen on sitouduttava ajamaan kansalaisille lupaamiaan asioita.
Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia on parannettava.
Oikeusturvaa rikos- ja väkivaltatilanteita vastaan on vahvistettava.
Köyhyys syö demokratiaa. Suomen ja EU:n kehitysyhteistyötä on lisättävä.

 

 

 Ajankohtaista

 

 Kuuntele PUHAKKAA!

Haastatteluissa Sirpa Puhakka puhuu lapsuudestaan, työurastaan ja elämästään. Hän kertoo ajatuksiaan mm. politiikasta ja vanhustenhoidosta. Haastattelijana: Olli Sydänmaa

Sirpan kotikeittiössä
keittiossa2

Sirpan keittiössä Lue lisää...